รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน  เมษายน 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long    ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    22 APR 18 09:29:26 4.71 N 127.59 E 126.1 mb 5.1 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    22 APR 18 09:07:41 20.83 N 145.01 E 108.3 mb 4.6 Northern Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    22 APR 18 07:31:43 2.78 S 139.20 E 10.0 mb 4.5 Near The North Coast Of Papua, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    22 APR 18 05:41:10 18.29 N 96.09 E 10.0 mb 4.7 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    22 APR 18 02:44:16 48.92 S 123.61 E 10.0 mb 5.8 Western Indian-Antarctic Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    22 APR 18 02:11:21 18.40 N 96.25 E 10.0 mb 4.1 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    22 APR 18 00:01:56 26.46 N 141.58 E 74.9 mb 5.0 Bonin Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    21 APR 18 22:16:46 1.68 N 96.34 E 33.0 mb 5.2 Off West Coast of Northern Sumatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    21 APR 18 21:46:49 20.09 N 97.98 E 10.0 mb 2.6 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    21 APR 18 16:47:17 35.50 N 141.02 E 12.6 mb 5.0 Near The East Coast Of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    21 APR 18 12:06:47 7.42 S 126.68 E 333.5 mb 4.6 Kepulauan Barat Daya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    21 APR 18 07:20:05 39.98 N 23.63 E 10.0 mb 4.7 Aegean Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    21 APR 18 05:29:24 18.34 N 96.15 E 10.0 mb 5.1 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    20 APR 18 18:40:04 37.15 N 71.90 E 145.0 mb 4.2 Afghanistan, Tajikistan Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 APR 18 15:28:01 25.19 N 95.47 E 145.0 mb 4.3 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 APR 18 11:16:05 18.38 N 96.16 E 30.0 mb 4.8 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 APR 18 04:09:16 42.76 S 42.12 E 10.0 ms 6.1 Prince Edward Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    19 APR 18 20:34:39 2.20 N 96.26 E 24.0 mb 4.8 Northern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    19 APR 18 18:38:27 40.22 N 142.39 E 49.2 mb 4.9 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    19 APR 18 13:34:47 28.36 N 51.62 E 10.0 mb 5.5 Southern Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    18 APR 18 16:25:46 6.64 S 129.73 E 163.5 mb 5.3 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    18 APR 18 14:06:56 3.65 S 131.36 E 8.5 mb 5.3 Cceram Sea, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    18 APR 18 12:32:02 11.85 N 142.19 E 43.0 mb 5.4 South of the mariana lslands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    18 APR 18 04:55:40 53.81 N 161.47 E 45.2 mb 5.1 Off The East Coast Of The Kamchatka Peninsula, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    17 APR 18 20:46:05 21.42 S 68.87 W 105.0 mb 4.9 Antofagasta, Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    17 APR 18 19:11:06 12.29 N 125.60 E 125.0 mb 4.8 Samar, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 APR 18 13:44:01 3.39 S 131.36 E 10.0 mb 5.2 Ceram Sea, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 APR 18 11:55:57 3.67 S 131.33 E 10.0 mb 5.2 Ceram Sea, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 APR 18 09:52:35 3.53 S 131.29 E 10.0 mb 5.7 Ceram Sea, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 APR 18 09:39:13 1.46 N 127.03 E 71.0 mb 4.8 Halmahera, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 APR 18 01:09:01 32.80 N 139.12 E 195.9 mb 4.9 Izu Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    16 APR 18 20:32:36 16.28 N 95.55 E 10.3 mb 4.4 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 APR 18 20:49:01 23.03 N 121.40 E 14.1 ms 4.5 Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 APR 18 13:09:42 5.96 S 142.59 E 10.0 mb 5.1 New Guinea, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 APR 18 06:12:57 20.15 S 177.42 E 10.0 mb 5.2 South of The Fiji Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    16 APR 18 05:40:02 6.39 S 130.01 E 173.2 mb 4.7 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 APR 18 02:43:57 17.88 N 122.28 E 40.7 mb 5.1 Luzon, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 APR 18 02:30:43 1.37 N 126.87 E 36.5 mb 5.9 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    15 APR 18 09:38:02 7.18 S 124.69 E 552.0 mb 4.6 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 APR 18 07:10:48 23.50 N 143.06 E 41.9 mb 5.1 Volcano Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 APR 18 05:41:16 16.93 N 96.16 E 10.0 mb 4.0 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 APR 18 05:27:36 16.78 N 95.72 E 10.0 mb 4.7 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 APR 18 01:02:25 6.36 S 105.13 E 60.3 mb 4.8 Sunda Strait, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    14 APR 18 15:56:51 6.97 S 104.80 E 35.0 mb 4.8 Sunda Strait, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 APR 18 15:17:21 62.40 S 36.86 W 10.0 mb 5.5 Scotia Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 APR 18 04:46:54 46.44 N 150.96 E 104.5 mb 5.1 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 APR 18 02:00:00 43.20 N 145.83 E 42.7 mb 5.3 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 APR 18 00:14:03 37.12 N 31.93 E 29.8 mb 4.7 Western Turkey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    13 APR 18 23:22:28 3.18 N 128.06 E 67.5 mb 4.6 North of Halmahera, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 APR 18 10:57:45 6.18 S 142.45 E 12.9 mb 5.0 New Guinea, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 APR 18 08:24:26 23.26 N 96.22 E 10.0 mb 4.4 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    12 APR 18 20:37:39 38.42 N 141.87 E 55.0 mb 5.0 Near East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 APR 18 17:41:53 40.40 N 77.33 E 10.0 mb 4.9 Southern Xinjiang, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    12 APR 18 14:56:54 43.66 N 139.55 E 213.3 mb 5.1 Eastern Sea of Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 APR 18 08:50:49 10.33 S 126.52 E 156.8 mb 4.4 Sumba Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 APR 18 06:54:01 7.33 N 126.52 E 156.8 mb 4.9 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 APR 18 00:37:02 3.69 N 95.56 E 48.4 mb 4.9 West Coast of Northern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    11 APR 18 18:55:32 14.69 N 144.35 E 10.0 mb 4.6 Rota Region, Northern Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    11 APR 18 14:30:42 15.77 N 94.76 W 41.4 mb 5.5 Offshore Oaxaca, Mexico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 APR 18 09:12:59 5.43 N 94.56 E 56.7 mb 4.6 Northern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    10 APR 18 21:14:20 24.05 N 82.47 E 10.0 mb 4.7 Northern India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 APR 18 17:19:34 30.99 S 71.56 W 76.1 mb 6.2 Coquimbo, Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 APR 18 11:51:30 21.78 N 101.16 E 10.0 mb 4.2 China - Myanmar Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 APR 18 10:17:48 18.19 N 96.21 E 10.0 mb 4.2 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    9 APR 18 18:46:34 6.97 S 105.54 E 65.4 mb 4.9 Sunda Strait, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 APR 18 11:01:05 13.52 N 145.50 E 45.6 mb 4.5 Guam Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    9 APR 18 10:37:36 8.59 N 84.11 W 10.0 mb 4.8 Off The Coast of Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 APR 18 09:18:02 6.43 S 142.82 E 10.0 mb 5.1 New Guinea, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    9 APR 18 07:20:55 57.65 S 27.84 E 239.8 mb 5.7 South Sandwich Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 APR 18 00:40:09 22.54 N 95.97 E 10.0 mb 4.9 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    8 APR 18 23:32:31 35.25 N 132.53 E 10.0 mb 5.6 Western Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    8 APR 18 23:04:15 6.54 S 103.87 E 33.6 mb 5.2 Southwest of Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    8 APR 18 12:08:23 13.88 N 91.53 W 49.0 mb 5.2 Off Shore Guatemela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    7 APR 18 21:41:58 37.33 N 72.24 E 226.1 mb 4.6 Tajikistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 APR 18 16:56:43 10.70 S 117.27 E 10.0 ms 4.8 South of Sumbawa, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 APR 18 12:48:39 5.84 S 142.49 E 10.0 mb 6.3 New Guinea, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 APR 18 12:15:21 5.52 S 151.98 E 35.0 mb 5.4 New Britain Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 APR 18 09:56:51 6.41 S 142.62 E 10.0 mb 5.3 New Guinea, Papua New Guinea