รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน  ธ้นวาคม 2560             
                               
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name            
     ( Local )   Lat Long    ( Km )              
  แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                          
   
  17 DEC 17 00:28:30 28.01 N 139.23 E 510.3 mb 4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
                             
  16 DEC 17 18:22:26 17.28 S 177.65 W 378.0 mb 5.4 FIJI REGION   FIJI REGION          
  16 DEC 17 07:22:26 7.92 S 106.79 E 10.0 mb 5.4 JAVA, INDONESIA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  16 DEC 17 04:27:31 0.59 N 122.33 E 91.0 mb 4.9 MANAHASA SULAWESI, INDONESIA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  16 DEC 17 00:58:43 39.68 N 142.02 E 44.6 mb 5.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
                             
  15 DEC 17 23:47:56 7.73 S 108.02 E 91.9 mb 6.5 JAVA INDONESIA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  15 DEC 17 21:49:45 6.20 N 95.45 E 10.0 mb 4.8 NICOBAR ISLANDS            
  15 DEC 17 19:38:26 35.09 N 101.67 E 12.0 mb 4.7 NORTHERN QINGHAI, CHINA            
  15 DEC 17 19:12:09 21.91 S 174.62 W 10.0 mb 5.3 TONGA            
  15 DEC 17 16:07:44 14.70 N 91.52 W 111.0 mb 5.1 GUATEMALA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  15 DEC 17 06:48:35 36.62 N 70.85 E 197.4 mb 4.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  15 DEC 17 03:36:37 21.22 S 169.54 E 21.0 mb 5.3 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  15 DEC 17 01:55:28 35.16 N 101.91 E 15.0 mb 5.4 NORTHERN QINGHAI, CHINA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  15 DEC 17 01:10:33 19.86 S 70.26 W 10.0 mb 5.0 NEAR THE COAST OF TARAPACA, CHILE   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
                             
  14 DEC 17 17:39:31 44.04 N 149.38 E 35.4 mb 4.9 KURIL ISLANDS            
  14 DEC 17 01:03:43 54.21 S 2.14 E 15.1 mb 6.5 BOUVET ISLAND REGION   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
                             
  13 DEC 17 20:37:31 2.40 N 98.95 E 135.7 mb 4.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA            
  13 DEC 17 14:30:07 34.98 N 23.75 E 38.6 mb 4.8 CRETE, GREECE   EASTERN IRAN          
  13 DEC 17 09:00:41 55.77 N 161.07 E 117.1 mb 4.8 NEAR THE EAST COAST OF THE KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA EASTERN IRAN          
  13 DEC 17 06:27:37 30.77 N 57.29 E 10.0 mb 4.4 EASTERN IRAN   EASTERN IRAN          
  13 DEC 17 04:49:41 30.86 N 57.28 E 10.0 mb 5.0 EASTERN IRAN   EASTERN IRAN          
  13 DEC 17 04:41:31 30.84 N 57.27 E 10.0 ms 6.1 EASTERN IRAN   EASTERN IRAN          
  13 DEC 17 02:55:36 7.19 S 130.85 E 94.3 mb 4.8 TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
                             
  12 DEC 17 15:43:19 30.76 N 57.28 E 10.0 mb 5.9 EASTERN IRAN   OFF THE COAST OF TARAPACA, CHILE          
  12 DEC 17 09:05:24 37.86 N 69.77 E 10.0 mb 4.6 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER REGION   OFF THE COAST OF TARAPACA, CHILE          
  12 DEC 17 02:00:56 19.72 S 71.07 W 8.0 mb 5.2 OFF THE COAST OF TARAPACA, CHILE   OFF THE COAST OF TARAPACA, CHILE          
  12 DEC 17 00:29:11 14.35 S 167.45 E 187.0 mb 5.7 VANUATU   VANUATU          
                             
  11 DEC 17 23:49:36 11.18 N 93.13 E 10.0 mb 4.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION          
  11 DEC 17 21:09:56 35.00 N 45.73 E 11.7 mb 5.3 IRAN-IRAQ BORDER REGION            
  11 DEC 17 17:50:00 20.81 S 173.59 W 10.0 mb 5.6 TONGA            
  11 DEC 17 10:35:13 23.69 N 90.83 E 10.0 mb 4.7 MEGHALAYA, INDIA REGION            
  11 DEC 17 00:30:15 21.47 S 168.35 E 10.0 mb 5.2 LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA            
                             
  10 DEC 17 12:57:59 48.27 S 104.49 E 10.0 mb 5.4 SOUTHEAST INDIAN RIDGE   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  10 DEC 17 01:37:37 51.74 N 175.16 W 46.8 mb 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA             
                             
  9 DEC 17 22:14:24 10.09 N 140.21 E 1.0 mb 6.1 STATE OF YAP, FEDERATED STATES OF MICRONESIA   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  9 DEC 17 18:02:39 25.26 N 96.88 E 13.0 mb 3.7 MYANMAR            
  9 DEC 17 17:43:08 33.47 N 76.92 E 29.0 mb 4.6 KASHMIR-INDIA BORDER REGION            
  9 DEC 17 23:42:10 16.13 S 173.96 W 117.5 mb 5.7 TONGA            
  9 DEC 17 00:37:29 3.27 N 97.34 E 97.9 mb 4.5 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA            
                             
  8 DEC 17 23:17:40 0.31 N 124.96 E 127.7 mb 4.6 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA   Western-Xizang India Border Reg.          
  8 DEC 17 19:38:15 22.11 S 179.45 W 577.1 mb 4.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS   Western-Xizang India Border Reg.          
  8 DEC 17 19:06:15 9.95 N 140.26 E 10.0 mb 4.9 STATE OF YAP, FEDERATED STATES OF MICRONESIA   Western-Xizang India Border Reg.          
  8 DEC 17 18:22:35 5.80 N 127.06 E 59.6 mb 4.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION   Western-Xizang India Border Reg.          
  8 DEC 17 17:50:30 10.17 N 140.20 E 10.0 ms 4.9 STATE OF YAP, FEDERATED STATES OF MICRONESIA   Western-Xizang India Border Reg.          
  8 DEC 17 16:51:10 10.01 N 140.13 E 20.3 mb 6.4 STATE OF YAP, FEDERATED STATES OF MICRONESIA   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  8 DEC 17 12:37:54 9.98 N 140.12 E 10.0 ms 5.5 STATE OF YAP, FEDERATED STATES OF MICRONESIA   Western-Xizang India Border Reg.          
  8 DEC 17 09:51:19 27.80 N 86.18 E 10.0 mb 4.9 NEPAL            
  8 DEC 17 09:09:54 30.80 S 178.65 W 10.0 mb 6.2 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  8 DEC 17 07:22:54 10.12 N 140.21 E 13.7 mb 6.5 STATE OF YAP, FEDERATED STATES OF MICRONESIA   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  8 DEC 17 06:10:01 15.26 S 173.47 W 10.0 mb 5.3 TONGA            
                             
  7 DEC 17 22:16:33 5.11 S 102.91 E 39.0 mb 5.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA          
  7 DEC 17 06:29:02 35.67 N 77.56 E 59.2 mb 5.1 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION            
                             
  6 DEC 17 23:06:59 0.69 S 123.70 E 43.3 ms 5.5 SULAWESI, INDONESIA   Western-Xizang India Border Reg.          
  6 DEC 17 22:19:51 30.67 N 79.23 E 10.0 mb 5.0 WESTERN-XIZANG INDIA BORDER REG.   Western-Xizang India Border Reg.          
  6 DEC 17 09:48:22 11.18 N 125.71 E 48.8 mb 5.0 SAMAR, PHILIPPINES            
  6 DEC 17 03:46:32 3.16 S 102.15 E 35.0 mb 4.9 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA            
                             
  5 DEC 17 22:13:49 36.39 N 137.97 E 5.9 mb 5.0 EASTERN HONSHU, JAPAN            
  5 DEC 17 19:48:14 7.64 S 127.54 E 173.8 mb 4.6 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA            
  5 DEC 17 19:27:39 2.26 N 126.87 E 55.1 mb 4.6 MOLUCCA SEA   PERSIAN GULF          
  5 DEC 17 19:14:24 2.28 N 126.79 E 30.5 mb 5.2 MOLUCCA SEA   PERSIAN GULF          
  5 DEC 17 15:26:47 27.90 N 51.92 E 40.0 mb 4.6 PERSIAN GULF   PERSIAN GULF          
  5 DEC 17 09:24:13 26.77 N 96.67 E 0.0 mb 4.3 MYANMAR   myanmar          
                             
  4 DEC 17 18:52:22 9.63 S 123.01 E 35.0 mb 5.3 TIMOR REGION, INDONESIA   VANUATU REGION          
  4 DEC 17 15:59:38 21.81 N 121.32 E 10.0 mb 5.0 TAIWAN REGION   VANUATU REGION          
  4 DEC 17 08:35:00 13.92 S 170.38 E 10.0 mb 5.3 VANUATU REGION   VANUATU REGION          
  4 DEC 17 07:19:26 4.30 S 128.73 E 184.1 mb 4.9 BANDA SEA   BANDA SEA          
                             
  3 DEC 17 18:19:06 0.48 S 80.28 W 24.7 mb 6.0 NEAR THE COAST OF ECUADOR   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  3 DEC 17 16:47:13 22.37 N 94.51 E 95.3 mb 4.8 MYANMAR   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  3 DEC 17 09:37:23 5.14 S 145.35 E 62.7 mb 4.9 EASTERN NEW GUINEA REGION, P.N.G.   HOKKAIDO, JAPAN REGION          
  3 DEC 17 03:40:00 12.09 N 95.49 E 0.0 mb 4.0 ANDAMAN SEA   HOKKAIDO, JAPAN REGION          
  3 DEC 17 02:36:23 12.10 N 95.50 E 10.0 mb 4.2 ANDAMAN SEA   HOKKAIDO, JAPAN REGION          
                             
  2 DEC 17 22:11:41 52.69 N 159.51 E 63.7 mb 4.6 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  2 DEC 17 17:47:04 30.76 N 57.33 E 10.0 mb 5.2 EASTERN IRAN   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  2 DEC 17 03:48:02 42.12 N 142.51 E 64.0 mb 5.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION   HOKKAIDO, JAPAN REGION          
                             
  1 DEC 17 20:45:20 22.78 N 95.56 E 10.0 mb 4.4 MYANMAR   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  1 DEC 17 20:02:11 22.78 N 95.79 E 13.0 mb 4.0 MYANMAR   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  1 DEC 17 12:20:29 48.76 S 106.78 E 10.0 mb 4.9 SOUTHEAST INDIAN RIDGE   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  1 DEC 17 01:35:02 30.72 N 57.37 E 10.0 mb 4.9 EASTERN IRAN   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  1 DEC 17 09:50:00 6.14 S 147.60 E 52.7 mb 6.0 EASTERN NEW GUINEA, P.N.G.   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  1 DEC 17 09:43:27 30.71 N 57.36 E 10.0 mb 4.7 EASTERN IRAN   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  1 DEC 17 09:32:45 30.77 N 57.33 E 10.0 mb 5.7 EASTERN IRAN   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  1 DEC 17 07:06:12 6.28 S 130.09 E 127.6 mb 5.0 BANDA SEA   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  1 DEC 17 01:58:01 7.49 N 124.89 E 10.0 mb 4.5 MINDANAO, PHILIPPINES   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  1 DEC 17 01:43:58 9.61 S 112.94 E 69.0 mb 4.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
  1 DEC 17 00:57:59 20.95 S 173.63 W 10.0 mb 5.1 TONGA   LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA          
                 
                 
   
   
   
กลับสู่หน้าหลัก
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com
 
   อัพเดทล่าสุด  :  17/12/2017