รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน มิถุนายน 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    21 JUN 18 02:18:57 24.01 N 122.26 E 10.0 mb 4.7 Taiwan Region   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    20 JUN 18 14:44:27 24.64 N 94.33 E 65.1 mb 4.6 Myanmar-India Border Region   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    20 JUN 18 08:32:05 17.12 N 94.89 E 10.0 mb 3.7 Myanmar   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    20 JUN 18 04:06:29 16.68 N 94.44 E 10.0 mb 4.0 Myanmar   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    19 JUN 18 18:06:26 21.95 N 94.16 E 84.3 mb 4.3 Myanmar   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    19 JUN 18 04:59:13 18.16 N 96.06 E 10.0 mb 4.1 Myanmar   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    18 JUN 18 20:56:32 15.41 N 95.90 E 10.0 mb 4.3 Andaman Sea   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    18 JUN 18 16:48:16 2.47 S 99.83 E 29.0 mb 4.9 Kepulauan Mentawai Region, Indonesia   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    18 JUN 18 12:22:38 20.08 N 121.30 E 10.0 mb 5.0 Batan Islands Region, Philippines   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    18 JUN 18 09:32:55 14.18 N 90.67 W 99.7 mb 5.6 Guatemala   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    18 JUN 18 05:58:36 34.83 N 135.61 E 15.0 mb 5.3 Honshu, Japan   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    18 JUN 18 02:42:29 18.35 N 96.32 E 5.0 mb 3.6 Myanmar   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    17 JUN 18 21:21:29 30.10 N 70.19 E 10.0 mb 5.2 Pakistan   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUN 18 20:41:34 22.15 S 179.45 W 564.3 mb 5.4 South Of The Fiji Islands   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUN 18 20:42:38 18.40 N 96.22 E 27.2 mb 4.6 Myanmar   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUN 18 20:21:30 18.27 N 96.07 E 10.0 mb 5.0 Myanmar   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUN 18 16:46:27 14.90 N 119.73 E 34.3 mb 5.5 Luzon, Philippines   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUN 18 09:39:38 6.13 N 125.78 E 127.8 mb 5.1 Mindanao, Philippines   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    16 JUN 18 10:23:32 16.25 S 177.61 W 10.0 mb 5.5 Fiji Region   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    16 JUN 18 02:30:44 22.34 N 100.04 E 10.0 mb 3.9 Yunnan China   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    15 JUN 18 07:57:13 1.97 S 138.76 E 10.0 mb 5.5 Near The North Coast Of Papua, Indonesia   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    15 JUN 18 07:36:48 23.93 S 179.32 E 547.0 mb 4.8 South Of The Fiji Islands   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    15 JUN 18 07:37:59 17.47 N 145.74 E 171.8 mb 4.9 Alamagan Region, Northern Mariana Islands   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    14 JUN 18 06:06:13 1.77 S 98.62 E 10.0 mb 4.9 Kepulauan Mentawai Region, Indonesia   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    13 JUN 18 13:59:01 1.91 S 98.65 E 10.0 mb 5.4 Kepulauan Mentawai Region, Indonesia   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    13 JUN 18 09:07:58 1.87 S 98.67 E 10.0 mb 5.1 Kepulauan Mentawai Region, Indonesia   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    13 JUN 18 06:46:14 1.94 S 98.68 E 11.8 mb 5.1 Kepulauan Mentawai Region, Indonesia   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    13 JUN 18 06:45:57 50.61 N 156.35 E 95.3 mb 5.1 Kuril Islands   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    13 JUN 18 06:08:29 2.10 S 98.52 E 10.0 mb 5.8 Southwest Of Sumatra, Indonesia   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    13 JUN 18 00:17:18 13.03 S 45.88 E 10.0 mb 5.2 Mayotte Region    NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    12 JUN 18 13:20:49 5.60 S 150.27 E 120.6 mb 5.1 New Britain Region, Papua New Guinea   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    12 JUN 18 02:54:22 31.30 N 131.37 E 30.3 mb 5.4 Kyushu, Japan   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    11 JUN 18 11:53:46 26.38 N 92.67 E 10.5 mb 4.8 Assam, India   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    11 JUN 18 05:38:25 13.40 N 93.08 E 10.0 mb 4.2 Andaman Islands   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    10 JUN 18 21:55:19 27.26 N 143.37 E 10.0 mb 5.0 Bonin Islands, Japan Region   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    10 JUN 18 02:50:05 5.85 S 151.88 E 56.5 mb 5.1 New Britain Region, Papua New Guinea   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    9 JUN 18 11:31:54 18.29 N 96.09 E 10.0 mb 4.3 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 JUN 18 10:56:49 22.67 N 100.23 E 10.0 mb 4.0 Yunnan, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    8 JUN 18 13:07:51 2.27 S 68.24 E 10.0 mb 4.8 Carlsberg Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    7 JUN 18 23:15:14 10.80 S 165.65 E 42.0 mb 5.2 Santa Cruz Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 JUN 18 03:12:07 22.97 N 101.20 E 18.0 mb 4.0 Yunnan China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 JUN 18 01:51:37 58.36 S 25.66 W 52.3 mb 5.6 South Sandwich Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 JUN 18 01:15:51 35.74 N 78.34 E 7.0 mb 5.0 Kashmir-Xinjiang Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    6 JUN 18 16:12:13 18.19 N 120.68 E 45.4 mb 4.5 Luzon, Philippines   LUZON, PHILIPPINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    6 JUN 18 11:53:56 1.32 S 135.21 E 10.0 mb 5.0 Beak Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 JUN 18 06:12:31 23.87 N 94.50 E 81.8 mb 4.8 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 JUN 18 01:40:30 41.54 N 46.79 E 16.2 mb 5.4 Azerbaijan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    5 JUN 18 23:33:52 24.58 N 95.13 E 111.1 mb 4.7 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 JUN 18 08:34:37 29.68 N 81.66 E 10.0 mb 4.8 Nepal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 JUN 18 01:24:37 7.07 S 123.21 E 629.0 mb 5.3 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    4 JUN 18 13:31:31 5.13 S 102.69 E 35.2 mb 4.9 Southern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    3 JUN 18 13:26:35 4.46 N 126.70 E 63.9 mb 4.6 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    3 JUN 18 11:13:27 7.34 S 128.54 E 166.7 mb 4.5 Kepulauan Barat Daya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    3 JUN 18 07:48:09 19.40 S 173.68 W 10.0 mb 5.6 Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    3 JUN 18 02:33:57 27.57 N 139.75 E 492.0 mb 4.9 Bonin Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    3 JUN 18 00:11:38 4.53 N 126.65 E 68.5 mb 4.6 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    2 JUN 18 23:29:00 4.57 N 126.68 E 40.9 ms 5.7 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    2 JUN 18 18:53:06 14.78 S 173.11 W 49.8 ms 5.6 Samoa Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2 JUN 18 18:23:25 20.48 S 177.72 W 530.0 mb 4.7 FiJi Region  
    2 JUN 18 16:48:10 43.95 N 148.04 E 10.0 mb 5.5 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    2 JUN 18 12:46:05 27.27 N 96.83 E 10.0 mb 4.8 Myanmar-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    1 JUN 18 17:47:51 11.68 N 143.31 E 27.4 mb 5.1 South of The Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    1 JUN 18 17:21:38 7.30 N 123.74 E 570.5 mb 5.2 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    1 JUN 18 17:06:48 17.14 N 145.93 E 191.8 mb 4.7 Alamagan Region, Northern Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    1 JUN 18 11:52:30 33.06 S 179.40 W 10.0 mb 5.6 South of The Kermadec Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    1 JUN 18 09:23:02 5.98 S 130.43 E 111.4 mb 5.1 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
  กลับสู่หน้าหลัก