<
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long    ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    24 FEB 18 09:04:05 21.08 N 99.84 E 5.0 mb 3.3 MYANMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    24 FEB 18 08:50:53 12.70 N 88.19 W 58.2 mb 4.9 OFFSHORE EL SALVADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    23 FEB 18 21:56:10 4.78 S 139.42 E 10.0 mb 4.5 IRIAN JAYA, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    23 FEB 18 17:42:35 3.21 S 130.74 E 17.1 mb 4.5 SERAM, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    22 FEB 18 16:05:27 51.69 N 152.72 E 413.0 mb 4.4 NORTHWEST OF KURIL ISLANDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    22 FEB 18 14:21:41 3.19 S 130.84 E 11.0 mb 5.5 SERAM, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    22 FEB 18 14:19:28 3.25 S 130.76 E 10.0 mb 5.4 SERAM, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    22 FEB 18 06:44:54 37.58 N 20.36 E 16.7 mb 5.0 IONIAN SEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    22 FEB 18 06:10:39 23.39 N 121.62 E 10.0 mb 5.0 TAIWAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    21 FEB 18 21:53:07 7.22 S 129.42 E 163.0 mb 4.6 BANDA SEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    21 FEB 18 07:33:12 10.50 S 120.35 E 51.9 mb 4.5 SUMBA REGION, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    21 FEB 18 07:04:13 0.76 S 127.22 E 65.9 mb 4.9 HALMAHERA, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    20 FEB 18 22:02:07 56.26 S 27.51 W 103.5 mb 5.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 FEB 18 22:07:14 20.21 N 98.14 E 5.0 mb 3.1 MYANMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 FEB 18 21:09:57 24.56 N 100.96 E 10.0 mb 4.5 YUNNAN, CHINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 FEB 18 16:29:26 1.50 N 124.42 E 210.0 mb 4.9 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 FEB 18 14:59:45 4.97 S 151.89 E 96.0 mb 5.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 FEB 18 12:58:20 2.82 N 133.21 E 10.0 mb 4.8 PALUA REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 FEB 18 12:57:01 2.73 N 133.13 E 10.0 mb 4.7 PALUA REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 FEB 18 12:39:26 20.19 N 97.87 E 4.0 mb 3.8 MYANMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    19 FEB 18 21:47:02 24.58 N 121.64 E 57.5 mb 5.0 TAIWAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    19 FEB 18 19:08:47 20.10 N 98.03 E 10.0 mb 3.1 MYANMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    19 FEB 18 19:01:02 20.11 N 98.08 E 9.0 mb 2.5 MYANMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    19 FEB 18 17:38:36 4.76 S 132.44 E 28.6 mb 5.3 NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
19 FEB 18 13:57:01 16.50 N 97.58 W 40.2 mb 5.9 OAXACA, MEXICO  
    19 FEB 18 12:38:52 66.48 N 17.80 W 10.0 mb 5.0 ICELAND REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    19 FEB 18 01:31:36 32.76 N 132.14 E 47.8 mb 4.9 SHIKOKU, JAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    18 FEB 18 21:55:32 7.57 N 78.83 W 3.3 mb 5.1 PANAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    18 FEB 18 14:04:44 6.05 S 100.79 E 10.8 mb 4.7 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    18 FEB 18 11:47:22 4.91 S 130.48 E 120.6 mb 5.2 BANDA SEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    18 FEB 18 09:54:51 58.54 S 25.71 W 35.0 mb 5.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    18 FEB 18 07:25:41 6.30 S 154.22 E 10.0 mb 4.6 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    18 FEB 18 01:56:27 8.94 S 110.99 E 62.7 mb 4.9 JAVA, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    17 FEB 18 22:13:57 6.35 S 154.34 E 33.0 mb 5.0 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 FEB 18 16:06:35 22.57 N 121.41 E 10.0 mb 4.2 TAIWAN REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 FEB 18 08:55:41 7.51 S 128.11 E 127.3 mb 4.9 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 FEB 18 08:38:28 17.18 N 96.21 E 10.0 mb 4.5 MYANMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 FEB 18 07:36:53 16.21 N 97.76 E 8.9 mb 5.8 OAXACA, MEXICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 FEB 18 06:39:42 16.65 N 97.65 W 24.6 ms 7.3 OAXACA, MEXICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 FEB 18 04:53:24 14.55 N 146.77 E 54.2 mb 4.7 ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   
    16 FEB 18 20:28:11 7.72 S 106.41 E 63.1 mb 4.8 JAVA, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 FEB 18 17:52:27 18.41 N 95.08 E 10.0 mb 3.5 MYANMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 FEB 18 15:40:21 4.09 S 129.53 E 43.6 mb 5.3 BANDA SEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    16 FEB 18 12:13:05 7.65 S 105.88 E 30.8 mb 4.8 JAVA, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 FEB 18 09:28:55 14.46 N 146.92 E 12.2 mb 5.0 ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   
    15 FEB 18 18:40:05 5.27 S 151.40 E 122.0 mb 4.9 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 FEB 18 17:17:27 35.77 N 82.23 E 32.6 mb 4.7 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 FEB 18 15:08:57 3.09 S 148.28 E 10.0 mb 5.4 BISMARCK SEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 FEB 18 06:58:53 34.90 N 86.97 E 10.0 mb 4.7 WESTERN XIZANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 FEB 18 05:33:53 1.30 S 120.61 E 23.5 mb 4.5 SULAWESI, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 FEB 18 04:28:55 1.27 S 120.61 E 10.0 mb 4.9 SULAWESI, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 FEB 18 03:28:10 3.36 N 96.32 E 63.7 mb 4.1 NORTH SUMATRA, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    14 FEB 18 14:14:01 18.72 N 95.25 E 10.0 mb 4.7 MYANMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 FEB 18 07:05:30 5.99 S 133.80 E 10.0 mb 5.5 KEPULAUAN KAI, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 FEB 18 03:19:45 48.69 S 123.62 E 10.0 mb 4.6 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 FEB 18 01:22:55 2.84 S 141.80 E 37.4 mb 5.0 NEAR THE NORTH COAST OF NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    13 FEB 18 21:06:33 18.80 N 145.50 E 223.1 mb 4.5 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 FEB 18 09:39:54 12.36 N 93.13 E 69.4 mb 5.4 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 FEB 18 09:31:09 13.74 N 146.39 E 10.0 mb 5.4 MARIANA ISLANDS REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 FEB 18 09:03:03 13.81 N 146.47 E 10.5 mb 5.7 MARIANA ISLANDS REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 FEB 18 08:11:43 13.85 N 146.40 E 11.6 mb 5.3 MARIANA ISLANDS REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    12 FEB 18 09:48:38 4.50 S 143.50 E 103.0 mb 4.4 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 FEB 18 07:52:33 6.09 N 133.66 E 10.0 mb 4.7 PALAU REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 FEB 18 06:14:14 13.80 N 146.41 E 10.0 mb 6.0 MARIANA ISLANDS REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 FEB 18 04:06:22 31.34 S 176.23 W 37.6 mb 5.1 KERMADEC ISLANDS REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    11 FEB 18 23:38:15 20.88 S 179.16 W 619.8 mb 5.4 FIJI REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 FEB 18 14:31:01 32.39 N 140.47 E 10.0 mb 4.8 IZU ISLANDS, JAPAN REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 FEB 18 14:05:24 2.15 N 128.44 E 70.9 mb 4.9 HALMAHERA, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    11 FEB 18 11:11:11 16.67 S 74.18 W 10.0 mb 5.2 NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 FEB 18 05:50:49 3.81 S 151.92 E 268.5 mb 5.8 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 FEB 18 03:03:05 36.08 N 129.29 E 10.0 mb 4.8 SOUTH KOREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    10 FEB 18 23:08:33 18.48 N 145.65 E 211.1 mb 4.9 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 FEB 18 22:19:21 19.13 N 96.32 E 6.0 mb 3.3 MYANMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 FEB 18 18:04:13 15.15 N 92.24 W 112.7 mb 5.1 CHIAPAS, MEXICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 FEB 18 07:31:19 8.85 S 117.15 E 116.9 mb 4.9 SUMBAWA REGION, INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 FEB 18 06:59:26 21.41 S 179.32 W 609.7 mb 5.8 FIJI REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 FEB 18 06:46:20 19.96 N 98.34 E 15.0 mb 2.4 MYANMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 FEB 18 01:43:11 23.99 N 121.87 E 22.8 mb 4.5 TAIWAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 FEB 18 01:04:25 18.31 N 96.19 E 10.0 mb 4.0 MYANMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
    9 FEB 18 21:58:05 22.32 N 100.97 E 10.0 mb 4.6 YUNNAN, CHINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 FEB 18 21:05:47 18.88 N 104.78 W 10.0 mb 5.8 OFF SHORE JALISCO, MEXICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 FEB 18 19:49:42 21.39 N 103.46 E 10.0 mb 4.5 VIETNAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 FEB 18 18:43:56 17.88 S 178.66 W 545.2 mb 5.9 FIJI REGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 FEB 18 18:00:39 32.78 N 111.68 E 10.0 mb 4.5 CHINA