แผ่นดินไหวในประเทศ เดือน มิถุนายน 2561
Date Time   Location Depth Magnitude Region Name
( Local )     Lat  Long ( Km )
แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา  
  12 JUN 18 02:37:15 19.81 N 99.76 E 2.0 2.1 อ.แม่ลาว จว.เชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  10 JUN 18 22:08:11 17.24 N 101.91 E 10.0 3.4 อ.วังสะพุง จว.เลย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  10 JUN 18 02:24:16 18.61 N 97.90 E 0.0 1.6 อ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  1 JUN 18 09:01:09 19.70 N 99.11 E 1.0 3.6 อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
             
 
       
  แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
  อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
  อัพเดทล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน  2561