รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long    ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    27 MAY 18 07:12:26 13.02 N 145.18 E 35.5 mb 4.9 Guam Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    27 MAY 18 06:42:28 22.71 N 94.91 E 10.0 mb 4.0 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    26 MAY 18 13:24:03 19.42 N 95.55 E 10.0 mb 3.8 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    26 MAY 18 05:23:44 7.49 S 128.30 E 160.6 mb 5.2 Kepulauan Barat Daya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    26 MAY 18 00:41:53 10.85 N 93.66 E 138.8 mb 4.7 Andaman Islands, India Border                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    25 MAY 18 19:13:43 36.94 N 138.60 E 10.0 mb 4.9 Eastern Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    25 MAY 18 13:36:04 12.83 S 45.61 E 10.0 mb 5.0 Mayotte Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    25 MAY 18 10:54:21 51.78 N 175.87 W 68.7 mb 4.9 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    25 MAY 18 09:12:28 16.23 N 145.35 E 33.5 mb 4.8 Anatahan Region, Northern Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    24 MAY 18 21:48:53 21.26 S 178.19 W 467.5 mb 5.4 Fuji Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    24 MAY 18 20:13:55 21.87 N 99.21 E 10.0 mb 3.0 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    24 MAY 18 18:12:18 27.70 N 127.70 E 121.4 mb 5.1 Ryukyu Islands,Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    23 MAY 18 17:33:20 4.33 N 92.90 E 10.5 mb 4.8 Off West Coast Of Northern Sumatra   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    23 MAY 18 17:26:15 0.64 S 137.40 E 33.5 mb 4.8 Papua Region,Indonesia   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    23 MAY 18 12:44:44 7.40 N 36.21 W 10.0 mb 5.4 Central Mid-Atlantic Ridge   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    23 MAY 18 08:37:49 55.27 N 161.92 E 58.8 mb 5.6 Near East Coast of Kamchatka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    23 MAY 18 05:12:20 8.91 S 80.29 W 10.0 mb 5.0 Off The Coast Of Northern Peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    23 MAY 18 02:30:54 17.88 S 173.02 W 10.0 mb 5.4 Tonga Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    22 MAY 18 23:58:38 21.96 N 100.72 E 20.0 mb 3.1 Yunnan, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    22 MAY 18 20:36:19 1.49 N 78.41 W 35.1 mb 5.0 Colombia - Ecuador Border Reion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    22 MAY 18 19:37:08 12.83 S 45.61 E 10.0 mb 5.1 Mayotte Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    22 MAY 18 16:43:33 30.41 S 179.00 W 219.4 mb 5.4 Kermadec Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    22 MAY 18 09:24:26 12.83 N 145.32 E 36.6 mb 4.8 Guam Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    22 MAY 18 07:26:08 12.97 N 145.38 E 15.6 mb 5.5 Guam Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    22 MAY 18 02:12:58 6.55 S 155.07 E 42.9 mb 5.4 Bougainville Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    21 MAY 18 21:38:37 6.68 S 102.37 E 10.0 mb 4.6 Southwest of Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    21 MAY 18 20:33:33 0.94 N 126.08 E 10.0 mb 4.7 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    21 MAY 18 20:20:34 21.83 N 100.66 E 10.0 mb 4.4 Myanmar - China Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    21 MAY 18 20:07:29 46.22 N 81.85 E 35.0 mb 4.6 Eastern Kazakhstan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    21 MAY 18 17:51:02 31.75 N 78.46 E 10.0 mb 4.4 Western Xizang-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    21 MAY 18 17:40:21 36.41 N 161.13 E 82.0 mb 4.9 Near East Coast of Kamchatka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    21 MAY 18 07:47:14 12.86 S 46.62 E 10.0 mb 5.5 Northwest of Madagascar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    21 MAY 18 01:05:48 4.68 N 96.04 E 10.0 mb 4.6 Northern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
 อัพเดทล่าสุด  :  27/5/2018