รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long    ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    22 APR 18 09:29:26 4.71 N 127.59 E 126.1 mb 5.1 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    22 APR 18 09:07:41 20.83 N 145.01 E 108.3 mb 4.6 Northern Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    22 APR 18 07:31:43 2.78 S 139.20 E 10.0 mb 4.5 Near The North Coast Of Papua, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    22 APR 18 05:41:10 18.29 N 96.09 E 10.0 mb 4.7 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    22 APR 18 02:44:16 48.92 S 123.61 E 10.0 mb 5.8 Western Indian-Antarctic Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    22 APR 18 02:11:21 18.40 N 96.25 E 10.0 mb 4.1 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    22 APR 18 00:01:56 26.46 N 141.58 E 74.9 mb 5.0 Bonin Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    21 APR 18 22:16:46 1.68 N 96.34 E 33.0 mb 5.2 Off West Coast of Northern Sumatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    21 APR 18 21:46:49 20.09 N 97.98 E 10.0 mb 2.6 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    21 APR 18 16:47:17 35.50 N 141.02 E 12.6 mb 5.0 Near The East Coast Of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    21 APR 18 12:06:47 7.42 S 126.68 E 333.5 mb 4.6 Kepulauan Barat Daya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    21 APR 18 07:20:05 39.98 N 23.63 E 10.0 mb 4.7 Aegean Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    21 APR 18 05:29:24 18.34 N 96.15 E 10.0 mb 5.1 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    20 APR 18 18:40:04 37.15 N 71.90 E 145.0 mb 4.2 Afghanistan, Tajikistan Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    20 APR 18 15:28:01 25.19 N 95.47 E 145.0 mb 4.3 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    20 APR 18 11:16:05 18.38 N 96.16 E 30.0 mb 4.8 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    20 APR 18 04:09:16 42.76 S 42.12 E 10.0 ms 6.1 Prince Edward Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    19 APR 18 20:34:39 2.20 N 96.26 E 24.0 mb 4.8 Northern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    19 APR 18 18:38:27 40.22 N 142.39 E 49.2 mb 4.9 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    19 APR 18 13:34:47 28.36 N 51.62 E 10.0 mb 5.5 Southern Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    18 APR 18 16:25:46 6.64 S 129.73 E 163.5 mb 5.3 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    18 APR 18 14:06:56 3.65 S 131.36 E 8.5 mb 5.3 Cceram Sea, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    18 APR 18 12:32:02 11.85 N 142.19 E 43.0 mb 5.4 South of the mariana lslands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    18 APR 18 04:55:40 53.81 N 161.47 E 45.2 mb 5.1 Off The East Coast Of The Kamchatka Peninsula, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    17 APR 18 20:46:05 21.42 S 68.87 W 105.0 mb 4.9 Antofagasta, Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    17 APR 18 19:11:06 12.29 N 125.60 E 125.0 mb 4.8 Samar, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 APR 18 13:44:01 3.59 S 131.36 E 10.0 mb 5.2 Ceram Sea, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 APR 18 11:55:57 3.67 S 131.33 E 10.0 mb 5.2 Ceram Sea, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 APR 18 09:52:35 3.53 S 131.29 E 10.0 mb 5.7 Ceram Sea, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 APR 18 09:39:13 1.46 N 127.03 E 71.0 mb 4.8 Halmahera, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 APR 18 01:09:01 32.80 N 139.12 E 195.9 mb 4.9 Izu Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    16 APR 18 20:32:36 16.28 N 95.55 E 10.3 mb 4.4 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    16 APR 18 20:49:01 23.03 N 121.40 E 14.1 ms 4.5 Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    16 APR 18 13:09:42 5.96 S 142.59 E 10.0 mb 5.1 New Guinea, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    16 APR 18 06:12:57 20.15 S 177.42 E 10.0 mb 5.2 South of The Fiji Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    16 APR 18 05:40:02 6.39 S 130.01 E 173.2 mb 4.7 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    16 APR 18 02:43:57 17.88 N 122.28 E 40.7 mb 5.1 Luzon, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    16 APR 18 02:30:43 1.37 N 126.87 E 36.5 mb 5.9 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    15 APR 18 09:38:02 7.18 S 124.69 E 552.0 mb 4.6 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    15 APR 18 07:10:48 23.50 N 143.06 E 41.9 mb 5.1 Volcano Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    15 APR 18 05:41:16 16.93 N 96.16 E 10.0 mb 4.0 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    15 APR 18 05:27:36 16.78 N 95.72 E 10.0 mb 4.7 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    15 APR 18 01:02:25 6.36 S 105.13 E 60.3 mb 4.8 Sunda Strait, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    14 APR 18 15:56:51 6.97 S 104.80 E 35.0 mb 4.8 Sunda Strait, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    14 APR 18 15:17:21 62.40 S 36.86 W 10.0 mb 5.5 Scotia Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    14 APR 18 04:46:54 46.44 N 150.96 E 104.5 mb 5.1 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    14 APR 18 02:00:00 43.20 N 145.83 E 42.7 mb 5.3 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    14 APR 18 00:14:03 37.12 N 31.93 E 29.8 mb 4.7 Western Turkey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
 อัพเดทล่าสุด  :  22/4/2018