รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name            
     ( Local )   Lat Long    ( Km )              
  แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                          
   
  19 OCT 17 10:43:00 20.36 N 98.27 E 3.00 mb 2.90 MYANMAR   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
                 
  18 OCT 17 23:44:36 5.56 S 147.21 E 203.00 mb 5.10 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.   Central Iran          
  18 OCT 17 21:37:18 31.12 N 54.84 E 10.00 mb 5.00 CENTRAL IRAN   Central Iran          
  18 OCT 17 20:40:56 0.23 S 123.00 E 98.49 mb 5.50 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI   Minahassa Peninsula, Sulawesi          
  18 OCT 17 19:00:59 20.59 S 173.89 W 10.00 mb 6.00 TONGA   TONGA          
  18 OCT 17 06:48:52 42.39 N 141.50 E 10.00 mb 5.10 HOKKAIDO, JAPAN REGION   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
                 
  17 OCT 17 16:53:47 20.53 S 175.53 W 173.00 mb 5.30 TONGA   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
  17 OCT 17 07:04:02 20.32 N 98.46 E 1.00 mb 2.90 MYANMAR   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
  17 OCT 17 03:05:18 10.31 S 161.62 E 70.90 mb 4.90 SOLOMON ISLANDS   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
  17 OCT 17 01:09:23 23.72 S 175.43 W 10.00 mb 5.40 TONGA REGION   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
                 
  15 OCT 17 08:19:46 20.49 N 98.28 E 1.00 mb 3.00 MYANMAR   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
  15 OCT 17 06:34:09 30.94 N 130.27 E 147.80 mb 5.00 KYUSHU, JAPAN   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
  15 OCT 17 05:44:30 20.31 N 98.41 E 1.00 mb 3.30 MYANMAR   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
  15 OCT 17 02:20:03 20.28 N 98.62 E 4.00 mb 2.50 MYANMAR   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
  15 OCT 17 01:38:18 20.44 N 98.39 E 4.00 mb 2.80 MYANMAR   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
                 
  13 OCT 17 18:33:33 5.39 N 61.46 E 20.00 mb 4.60 CARLSBERG RIDGE   Near S. Coast of Western Honshu          
  13 OCT 17 16:17:50 18.23 N 145.48 E 456.00 mb 4.60 MARIANA ISLANDS   Near S. Coast of Western Honshu          
  13 OCT 17 11:47:17 33.89 N 136.70 E 369.88 mb 4.80 NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU   Near S. Coast of Western Honshu          
  13 OCT 17 01:59:08 31.01 S 65.58 W 156.90 mb 5.50 CORDOBA, ARGENTINA   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
                 
  12 OCT 17 15:23:01 52.27 N 170.11 W 10.00 mb 5.00 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
  12 OCT 17 14:52:29 32.09 N 95.08 E 10.00 mb 4.80 XIZANG   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
  12 OCT 17 13:12:38 36.75 N 142.05 E 16.60 mb 5.00 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
  12 OCT 17 05:49:45 39.12 N 24.10 E 10.00 mb 4.80 AEGEAN SEA   Aegean Sea          
  12 OCT 17 05:10:49 37.33 N 143.90 E 10.00 mb 4.40 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
                 
  11 OCT 17 16:22:50 4.45 N 96.53 E 10.00 mb 4.30 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA   Off East Coast of Kamchatka          
  11 OCT 17 05:59:21 52.14 N 159.37 E 10.00 mb 4.90 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA   Off East Coast of Kamchatka          
  11 OCT 17 01:56:39 6.75 S 131.01 E 10.00 mb 5.00 TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  11 OCT 17 01:53:36 54.47 S 9.16 E 10.00 ms 6.40 BOUVET ISLAND REGION   Bouvet Island Region          
                 
  10 OCT 17 13:32:20 18.64 S 69.69 W 98.00 mb 6.40 NORTHERN CHILE   Andaman Islands, India Region          
  10 OCT 17 07:04:59 6.57 S 130.00 E 163.00 mb 4.70 BANDA SEA   Andaman Islands, India Region          
  10 OCT 17 04:23:47 8.33 S 123.40 E 15.30 mb 5.00 FLORES REGION, INDONESIA   Andaman Islands, India Region          
                 
  9 OCT 17 16:05:08 7.36 S 95.78 E 10.00 mb 5.10 SOUTH INDIAN OCEAN Bonin Islands, Japan Region          
  9 OCT 17 12:09:40 10.39 S 123.82 E 12.40 mb 4.50 TIMOR REGION Bonin Islands, Japan Region          
  9 OCT 17 10:46:46 12.85 S 66.32 E 17.10 mb 5.20 MID INDIAN RIDGE Bonin Islands, Japan Region          
  9 OCT 17 07:28:24 12.75 S 66.37 E 10.00 mb 4.90 MID INDIAN RIDGE Bonin Islands, Japan Region          
  9 OCT 17 06:29:52 22.44 N 121.33 E 10.00 mb 4.60 TAIWAN REGION Bonin Islands, Japan Region          
  9 OCT 17 05:34:35 52.37 N 176.82 E 134.00 mb 6.50 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS   Andaman Islands, India Region          
  9 OCT 17 03:48:58 61.72 S 154.92 E 10.00 mb 6.20 BALLENY ISLANDS REGION   Andaman Islands, India Region          
   
  8 OCT 17 21:04:40 18.98 S 175.75 W 10.00 mb 5.70 TONGA ISLANDS   Andaman Islands, India Region          
   
   
กลับสู่หน้าหลัก
   
   
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว
 
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
 อัพเดทล่าสุด  :  19/10/2017