รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name            
     ( Local )   Lat Long    ( Km )              
  แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                          
   
  17 DEC 17 00:28:30 28.01 N 139.23 E 510.3 mb 4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
                             
  16 DEC 17 18:22:26 17.28 S 177.65 W 378.0 mb 5.4 FIJI REGION   FIJI REGION          
  16 DEC 17 07:22:26 7.92 S 106.79 E 10.0 mb 5.4 JAVA, INDONESIA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  16 DEC 17 04:27:31 0.59 N 122.33 E 91.0 mb 4.9 MANAHASA SULAWESI, INDONESIA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  16 DEC 17 00:58:43 39.68 N 142.02 E 44.6 mb 5.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
                             
  15 DEC 17 23:47:56 7.73 S 108.02 E 91.9 mb 6.5 JAVA INDONESIA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  15 DEC 17 21:49:45 6.20 N 95.45 E 10.0 mb 4.8 NICOBAR ISLANDS            
  15 DEC 17 19:38:26 35.09 N 101.67 E 12.0 mb 4.7 NORTHERN QINGHAI, CHINA            
  15 DEC 17 19:12:09 21.91 S 174.62 W 10.0 mb 5.3 TONGA            
  15 DEC 17 16:07:44 14.70 N 91.52 W 111.0 mb 5.1 GUATEMALA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  15 DEC 17 06:48:35 36.62 N 70.85 E 197.4 mb 4.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  15 DEC 17 03:36:37 21.22 S 169.54 E 21.0 mb 5.3 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  15 DEC 17 01:55:28 35.16 N 101.91 E 15.0 mb 5.4 NORTHERN QINGHAI, CHINA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
  15 DEC 17 01:10:33 19.86 S 70.26 W 10.0 mb 5.0 NEAR THE COAST OF TARAPACA, CHILE   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
                             
  14 DEC 17 17:39:31 44.04 N 149.38 E 35.4 mb 4.9 KURIL ISLANDS            
  14 DEC 17 01:03:43 54.21 S 2.14 E 15.1 mb 6.5 BOUVET ISLAND REGION   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
                             
  13 DEC 17 20:37:31 2.40 N 98.95 E 135.7 mb 4.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA            
  13 DEC 17 14:30:07 34.98 N 23.75 E 38.6 mb 4.8 CRETE, GREECE   EASTERN IRAN          
  13 DEC 17 09:00:41 55.76 N 161.07 E 117.1 mb 4.8 NEAR THE EAST COAST OF THE KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA EASTERN IRAN          
  13 DEC 17 06:27:37 30.77 N 57.29 E 10.0 mb 4.4 EASTERN IRAN   EASTERN IRAN          
  13 DEC 17 04:49:41 30.86 N 57.28 E 10.0 mb 5.0 EASTERN IRAN   EASTERN IRAN          
  13 DEC 17 04:41:31 30.84 N 57.27 E 10.0 ms 6.1 EASTERN IRAN   EASTERN IRAN          
  13 DEC 17 02:55:36 7.19 S 130.85 E 94.3 mb 4.8 TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA   Tanimbar Islands Reg., Indonesia          
                             
  12 DEC 17 15:43:19 30.76 N 57.28 E 10.0 mb 5.9 EASTERN IRAN   OFF THE COAST OF TARAPACA, CHILE          
  12 DEC 17 09:05:24 37.86 N 69.77 E 10.0 mb 4.6 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER REGION   OFF THE COAST OF TARAPACA, CHILE          
  12 DEC 17 02:00:56 19.72 S 71.07 W 8.0 mb 5.2 OFF THE COAST OF TARAPACA, CHILE   OFF THE COAST OF TARAPACA, CHILE          
  12 DEC 17 00:29:11 14.35 S 167.45 E 187.0 mb 5.7 VANUATU   VANUATU          
                             
  11 DEC 17 23:49:36 11.18 N 93.13 E 10.0 mb 4.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION          
  11 DEC 17 21:09:56 35.00 N 45.73 E 11.7 mb 5.3 IRAN-IRAQ BORDER REGION            
  11 DEC 17 17:50:00 20.81 S 173.59 W 10.0 mb 5.6 TONGA            
  11 DEC 17 10:35:13 23.69 N 90.83 E 10.0 mb 4.7 MEGHALAYA, INDIA REGION            
  11 DEC 17 00:30:15 21.47 S 168.35 E 10.0 mb 5.2 LOYALTY ISLANDS, NEW CALEDONIA            
                             
  10 DEC 17 12:57:59 48.27 S 104.49 E 10.0 mb 5.4 SOUTHEAST INDIAN RIDGE            
  10 DEC 17 01:37:37 51.74 N 175.16 W 46.8 mb 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA             
                             
  9 DEC 17 22:14:24 10.09 N 140.21 E 1.0 mb 6.1 STATE OF YAP, FEDERATED STATES OF MICRONESIA            
  9 DEC 17 18:02:39 25.26 N 96.88 E 13.0 mb 3.7 MYANMAR            
  9 DEC 17 17:43:08 33.47 N 76.92 E 29.0 mb 4.6 KASHMIR-INDIA BORDER REGION            
  9 DEC 17 23:42:10 16.13 S 173.96 W 117.5 mb 5.7 TONGA            
9 DEC 17 00:37:29 3.27 N 97.34 E 97.9 mb 4.5 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA  
               
                 
   
กลับสู่หน้าหลัก
   
   
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว
 
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
 อัพเดทล่าสุด  :  17/12/2017