รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name            
     ( Local )   Lat Long    ( Km )              
  แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                          
    24 FEB 18 09:04:05 21.08 N 99.84 E 5.0 mb 3.3 MYANMAR            
    24 FEB 18 08:50:53 12.70 N 88.19 W 58.2 mb 4.9 OFFSHORE EL SALVADOR            
   
    23 FEB 18 21:56:10 4.78 S 139.42 E 10.0 mb 4.5 IRIAN JAYA, INDONESIA            
    23 FEB 18 17:42:35 3.21 S 130.74 E 17.1 mb 4.5 SERAM, INDONESIA            
   
    22 FEB 18 16:05:27 51.69 N 152.72 E 413.0 mb 4.4 NORTHWEST OF KURIL ISLANDS            
    22 FEB 18 14:21:41 3.19 S 130.84 E 11.0 mb 5.5 SERAM, INDONESIA            
    22 FEB 18 14:19:28 3.25 S 130.76 E 10.0 mb 5.4 SERAM, INDONESIA            
    22 FEB 18 06:44:54 37.58 N 20.36 E 16.7 mb 5.0 IONIAN SEA             
    22 FEB 18 06:10:39 23.39 N 121.62 E 10.0 mb 5.0 TAIWAN            
   
    21 FEB 18 21:53:07 7.22 S 129.42 E 163.0 mb 4.6 BANDA SEA            
    21 FEB 18 07:33:12 10.50 S 120.35 E 51.9 mb 4.5 SUMBA REGION, INDONESIA            
    21 FEB 18 07:04:13 0.76 S 127.22 E 65.9 mb 4.9 HALMAHERA, INDONESIA            
   
    20 FEB 18 22:02:07 56.26 S 27.51 W 103.5 mb 5.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION            
    20 FEB 18 22:07:14 20.21 N 98.14 E 5.0 mb 3.1 MYANMAR            
    20 FEB 18 21:09:57 24.56 N 100.96 E 10.0 mb 4.5 YUNNAN, CHINA            
    20 FEB 18 16:29:26 1.50 N 124.42 E 210.0 mb 4.9 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA            
    20 FEB 18 14:59:45 4.97 S 151.89 E 96.0 mb 5.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA            
    20 FEB 18 12:58:20 2.82 N 133.21 E 10.0 mb 4.8 PALUA REGION            
    20 FEB 18 12:57:01 2.73 N 133.13 E 10.0 mb 4.7 PALUA REGION            
    20 FEB 18 12:39:26 20.19 N 97.87 E 4.0 mb 3.8 MYANMAR            
   
    19 FEB 18 21:47:02 24.58 N 121.64 E 57.5 mb 5.0 TAIWAN            
    19 FEB 18 19:08:47 20.10 N 98.03 E 10.0 mb 3.1 MYANMAR            
    19 FEB 18 19:01:02 20.11 N 98.08 E 9.0 mb 2.5 MYANMAR            
    19 FEB 18 17:38:36 4.76 S 132.44 E 28.6 mb 5.3 NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA            
19 FEB 18 13:57:01 16.50 N 97.58 W 40.2 mb 5.9 OAXACA, MEXICO  
    19 FEB 18 12:38:52 66.48 N 17.80 W 10.0 mb 5.0 ICELAND REGION            
    19 FEB 18 01:31:36 32.76 N 132.14 E 47.8 mb 4.9 SHIKOKU, JAPAN            
   
    18 FEB 18 21:55:32 7.57 N 78.83 W 3.3 mb 5.1 PANAMA            
    18 FEB 18 14:04:44 6.05 S 100.79 E 10.8 mb 4.7 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA             
    18 FEB 18 11:47:22 4.91 S 130.48 E 120.6 mb 5.2 BANDA SEA            
    18 FEB 18 09:54:51 58.54 S 25.71 W 35.0 mb 5.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION            
    18 FEB 18 07:25:41 6.30 S 154.22 E 10.0 mb 4.6 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA            
    18 FEB 18 01:56:27 8.94 S 110.99 E 62.7 mb 4.9 JAVA, INDONESIA            
   
    17 FEB 18 22:13:57 6.35 S 154.34 E 33.0 mb 5.0 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA            
    17 FEB 18 16:06:35 22.57 N 121.41 E 10.0 mb 4.2 TAIWAN REGION            
    17 FEB 18 08:55:41 7.51 S 128.11 E 127.3 mb 4.9 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA            
    17 FEB 18 08:38:28 17.18 N 96.21 E 10.0 mb 4.5 MYANMAR            
    17 FEB 18 07:36:53 16.21 N 97.76 E 8.9 mb 5.8 OAXACA, MEXICO            
    17 FEB 18 07:28:29 9.47 S 117.69 E 78.7 mb 4.7 SUMBAWA REGION, INDONESIA            
    17 FEB 18 06:39:42 16.65 N 97.65 W 24.6 ms 7.3 OAXACA, MEXICO            
    17 FEB 18 04:53:24 14.55 N 146.77 E 54.2 mb 4.7 ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS             
   
    16 FEB 18 20:28:11 7.72 S 106.41 E 63.1 mb 4.8 JAVA, INDONESIA            
    16 FEB 18 17:52:27 18.41 N 95.08 E 10.0 mb 3.5 MYANMAR            
    16 FEB 18 15:40:21 4.09 S 129.53 E 43.6 mb 5.3 BANDA SEA             
    16 FEB 18 12:13:05 7.65 S 105.88 E 30.8 mb 4.8 JAVA, INDONESIA            
    16 FEB 18 09:28:55 14.46 N 146.92 E 12.2 mb 5.0 ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS             
   
    15 FEB 18 18:40:05 5.27 S 151.40 E 122.0 mb 4.9 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA            
    15 FEB 18 17:17:27 35.77 N 82.23 E 32.6 mb 4.7 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION            
    15 FEB 18 15:08:57 3.09 S 148.28 E 10.0 mb 5.4 BISMARCK SEA            
    15 FEB 18 06:58:53 34.91 N 86.98 E 10.0 mb 4.7 WESTERN XIZANG            
    15 FEB 18 05:33:53 1.30 S 120.61 E 23.5 mb 4.5 SULAWESI, INDONESIA            
    15 FEB 18 04:28:55 1.27 S 120.61 E 10.0 mb 4.9 SULAWESI, INDONESIA            
    15 FEB 18 03:28:10 3.36 N 96.32 E 63.7 mb 4.1 NORTH SUMATRA, INDONESIA            
   
   
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
 อัพเดทล่าสุด  :  24/2/2018