แผ่นดินไหวภายในประเทศในรอบ 7 วัน
Date Time   Location Depth Magnitude Region Name
( Local ) Lat  Long ( Km )
แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน  
  20 APR 18 02:25:04 19.55 N 99.56 E 6.0 2.4 อ.แม่สรวย จว.เชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  18 APR 18 04:07:26 18.12 N 97.97 E 2.0 2.3 อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  17 APR 18 07:06:46 20.29 N 100.21 E 3.0 2.3 อ.เชียงแสน จว.เชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
         
 
           
  แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
  อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
  อัพเดทล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 20 เมษายน  2561